Pas verschenen

€ 34,50
Thuis in Taal

Het boek beschrijft het programma waarmee leerkrachten en pedagogische medewerkers stapsgewijs samenwerkingsrelaties kunnen aangaan met ouders die bijdragen aan een rijkere taalomgeving voor kinderen. De aanpak haakt aan bij de dagelijkse praktijk. Het boek brengt de stappen, de opgedane ervaringen, de achtergronden en de wetenschappelijke kennis samen.Taal begint thuis. Er zijn echter grote verschillen tussen de taal die kinderen van huis uit meekrijgen. Kinderen van ouders met minder opleiding en hulpbronnen zijn in het nadeel in vergelijking tot hun leeftijdgenoten met hoger opgeleide ouders. Dit kan leiden tot kansenongelijkheid. De rol van ouders in de taalontwikkeling van hun kind staat centraal in het programma waarover dit boek gaat: Thuis in Taal. Deze aanpak is samen met leraren in de praktijk van de (voor)school ontwikkeld en gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. De bedoeling is om leraren te inspireren en hen te bekwamen om partnerschapsrelaties met ouders aan te gaan ter ondersteuning van de taalontwikkeling van hun jonge kinderen. Het klinkt logisch en eenvoudig, maar in de praktijk blijkt dat veel leraren dit lastig vinden en veel kennis die er wel is nog niet toepassen. De auteur, Martine van der Pluijm, heeft een aanpak ontwikkeld die bestaat uit zeven stappen waarmee iedere professional die werkt met jonge kinderen een samenwerkingsrelatie kan opbouwen met de ouders die bijdraagt aan een rijkere taalomgeving voor kinderen. Het boek beschrijft de achtergronden, de stappen en de opgedane ervaringen en kennis. Het staat boordevol tips, aangevuld met extra (film)materiaal die via de QR-codes in het boek te bekijken zijn. Het programma Thuis in Taal bouwt voort op de gemeenschappelijke belangen en kennis van leraren en ouders. De aanpak stimuleert om de stappen procesgericht toe te passen op een manier die past bij jouw praktijk. De partnerschapsrelaties die zo ontstaan helpen jonge kinderen zich beter thuis te voelen in taal.

€ 19,95
Grammatica van de fantasie

'Een zeldzame parel','Een juweeltje','Een prachtige verkenning van de wereld van verbeelding en creativiteit' zijn enkele reacties van lezers op dit boek dat wereldwijd - en nu ook in het Nederlands - vertaald is.Gianni Rodari, de belangrijkste en meest geliefde Italiaanse kinderboekenschrijver van de vorige eeuw, deelt in dit inspirerende boek zijn trucjes om woorden en beelden in beweging te zetten. Al lezend word je overrompeld door de rijkdom en het enthousiasme van zijn denkbeelden over fantasie en verhalen. Hij laat zien hoe vanuit een woord of beeld, of ogenschijnlijk niet verwante woorden, verhalen kunnen ontstaan. Hoe je kunt variëren op bekende verhalen en hoe je de 'wat zou er gebeuren als...'-vraag kunt uitbuiten. Zijn aanpak is erop gericht de creativiteit van kinderen te voeden en hun zelfstandigheid en vrijheid in denken te bevorderen. In een levendige stijl beschrijft hij vele voorbeelden uit de (school)praktijk die hij koppelt aan zijn grote belezenheid op een veelheid van terreinen in wetenschap en kunst. Hij toont hoe de kinderfantasie ons helpt de werkelijkheid met nieuwe ogen te bekijken. Het grote respect voor de verbeelding van kinderen en het plezier om deze te stimuleren werken zo aanstekelijk dat de lezer - leerkrachten, opvoeders en verhalenvertellers - meteen aan de slag wil om met kinderen verhalen te gaan maken.De Italiaanse kinderboekenschrijver Gianni Rodari (1920-1980) ontving in 1970 de Hans Christian Andersen-Award (ook wel de Nobelprijs voor jeugdliteratuur genoemd) voor zijn hele oeuvre. Deze tweejaarlijkse prijs is ingesteld door de International Board on Books for Young People, IBBY. Al vroeg in zijn schrijverscarrière vonden zijn jeugdboeken en kinderpoëzie een enthousiast publiek, ook buiten Italië. Zijn fantasierijke boeken blijven tot op de dag van vandaag geliefd over de hele wereld. Ook de Grammatica van de fantasie, zijn enige boek voor volwassenen naast zijn journalistieke werk, kent nog steeds nieuwe vertalingen en herdrukken. Dit is een duidelijk bewijs van de status 'klassieker' die het boek intussen heeft bereikt. Enkele citaten uit het boek:'Alle mogelijkheden van het woord moeten voor iedereen beschikbaar zijn.''Het plezier van de kinderen is het doel.''In elke fout ligt de potentie van een verhaal verborgen.''Als wij mensen willen leren denken, dan moeten we ze eerst leren verzinnen.''Kinderen vinden het fijn om problemen aan te pakken die groter zijn dan zijzelf. Dat is de enige methode die zij hebben om te groeien. En daar is geen twijfel over: zij willen vooral groeien.''En vertel mij niet dat het beter is om van glas ramen te maken en van chocola paaseieren in plaats van verhalen. Meer nog dan anders gaat in dit soort verhalen de fantasie als een schommel heen en weer tussen realiteit en de verbeelding. Ik denk dat dit heel nuttig is, onmisbaar zelfs, om tot de essentie van de werkelijkheid te komen en om deze te hervormen.''Verhalen en sprookjes, bestaand of verzonnen, zijn niet "alles" wat een kind nodig heeft. [...] Ze zijn juist nodig omdat ze op het eerste gezicht nergens toe dienen, net als poëzie en muziek, theater en sport. Ze helpen de hele mens.''De beslissende kennismaking tussen kinderen en boeken vindt plaats in de schoolbanken. Als die ontmoeting plaatsvindt in een creatieve situatie, waar het leven telt en niet het oefenen, dan zal er die smaak, die zin in lezen ontstaan.'

€ 4,95
Worldwideforest.com - E-book

Save the planet! Want to know how? Read this book. Two brothers inherit their ancestors' farmhouse. Surprising discoveries become the basis of the WorldWideForest.com movement. A very inspiring and intriguing story that deals with our present-day climate problem. This international project was developed by the Dutch/Italian designer-author Jan Puylaert and Australian designer-author Ilia Chidzey and includes designs for eco furniture.

€ 15,95
Tararì Tararera

De avonturen van Piripu Bibi worden verteld in een verzonnen taal. Een taal waar kinderen dol op zijn.Een vrolijke taal die uitnodigt om te spelen met de intonatie van je stem en om je gezicht en lichaam erbij te bewegen. Probeer het uit, stoei met de klanken van de woorden, laat je gaan. Maak plezier en ontdek zo samen met kinderen het verhaal via illustraties, klank en lichaamsexpressie.Tararì tararera is meer dan alleen voorlezen… Winnaar van de Super Premio Andersen 2010.Een boek voor iedereen met welke taalachtergrond dan ook.